Spolupráca s chránenou dielňou

Spolupráca s chránenou dielnou ako alternatíva k zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o zamestnanosti”) stanovuje povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím pre firmy s 20 a viac zamestnancami. Podľa § 63 ods. 1 písm. d) tohto zákona musia takéto firmy zamestnávať minimálne 3,2 % ľudí so zdravotným postihnutím z celkového počtu svojich zamestnancov.

Ak firma nesplní túto povinnosť, je nútená uhradiť štátu ročne odvody za každé nevytvorené pracovné miesto vo výške 1423,- €. Avšak zákon o zamestnanosti ponúka aj alternatívne riešenie, ktoré umožňuje firmám spolupracovať s chránenou dielnou namiesto priameho zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím.

Toto alternatívne riešenie sa nazýva “náhradné plnenie” a je upravené v § 63 ods. 4 zákona o zamestnanosti. Podľa tohto ustanovenia môže zamestnávateľ splniť svoju povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím aj tým, že uzavrie zmluvu o náhradnom plnení s chránenou dielnou alebo iným subjektom, ktorý zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím.

V prípade spolupráce s chránenou dielnou pri výrobe koláčikov by teda firma uzavrela zmluvu o náhradnom plnení s touto dielnou a odoberala by od nej tovar alebo služby. Týmto spôsobom by firma splnila svoju povinnosť podľa zákona o zamestnanosti, bez toho aby priamo zamestnávala ľudí so zdravotným postihnutím.

Takáto spolupráca prináša nielen úsporu finančných prostriedkov, ktoré by inak firma musela odviesť štátu ako odvody, ale aj mnohé ďalšie výhody, ako napríklad podporu sociálneho začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím, posilnenie miestnej komunity, udržateľnosť a ekologické aspekty výroby či inováciu a kreativitu v ponúkaných produktoch. Tieto výhody sú v súlade so zákonom o plnení a spolupráca s chránenou dielnou tak predstavuje ideálnu kombináciu podnikateľských a sociálnych hodnôt.

V našej spoločnosti sme hrdí na to, že sme nadviazali spoluprácu s chránenou dielnou pri výrobe našich lahodných koláčikov. Táto spolupráca nám nielen umožňuje ponúknuť našim zákazníkom vynikajúce a kvalitné produkty, ale zároveň prispieva k sociálnemu začleneniu ľudí so zdravotným postihnutím, podpore miestnej komunity a plneniu zákona o plnení. Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu a spoločné dosahovanie našich cieľov.
Ahojte, priatelia! Dnes sa s vami podelíme o jedno zaujímavé a inovatívne riešenie, ktoré nám pomáha nielen spĺňať zákonné povinnosti, ale aj prispievať k lepšiemu svetu. Viete, že firmy s 20 a viac zamestnancami majú podľa zákona o zamestnanosti povinnosť zamestnávať minimálne 3,2 % ľudí so zdravotným postihnutím? Ak túto povinnosť nesplnia, musia uhradiť štátu nemalé odvody.

Avšak existuje aj alternatívne riešenie, ktoré nám umožňuje spolupracovať s chránenou dielnou namiesto priameho zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Toto riešenie sa nazýva “náhradné plnenie” a prináša mnohé výhody.

Predstavte si, že naša firma sa rozhodne spolupracovať s chránenou dielnou pri výrobe úžasných koláčikov. Uzavrieme zmluvu o náhradnom plnení s touto dielnou a odoberáme od nej tovar alebo služby. Týmto spôsobom splníme svoju povinnosť podľa zákona, bez toho aby sme priamo zamestnávali ľudí so zdravotným postihnutím.

Takáto spolupráca nám prináša nielen úsporu finančných prostriedkov, ktoré by sme inak museli odviesť štátu, ale aj mnohé ďalšie výhody. Podporujeme sociálne začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím, posilňujeme miestnu komunitu, dbáme na udržateľnosť a ekologické aspekty výroby a pridávame inováciu a kreativitu do našich produktov
Este blog by sme dali a koniec.
Ahojte, milí čitatelia! Dnes sa s vami podelím o úžasný spôsob, ako urobiť vašu firemnú akciu nielen chutnou, ale aj eticky zodpovednou. Predstavte si, že na vašej akcii sa podávajú neuveriteľne chutné koláčiky, ktoré boli vyrobené v miestnej chránenej dielni, zamestnávajúcej osoby so zdravotným postihnutím. Ako by ste sa cítili? Pravdepodobne by ste boli hrdí na svoju firmu za to, že podporuje takúto hodnotnú iniciatívu. Poďme sa pozrieť na to, ako spolupráca s chránenou dielnou môže priniesť pozitívny dopad na vašu firmu a komunitu.

  1. Zvýšenie povedomia o inkluzívnom zamestnávaní

Spolupráca s chránenou dielnou môže pomôcť zvýšiť povedomie o dôležitosti inkluzívneho zamestnávania. Inkluzívne zamestnávanie znamená poskytnutie rovnakých príležitostí pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich schopnosti. Tým, že sa vaša firma spojí s chránenou dielnou, ukazujete, že ste oddaní tejto hodnote a že chcete pomôcť zlepšiť životy ľudí so zdravotným postihnutím.

  1. Posilnenie firemnej kultúry

Spolupráca s chránenou dielnou môže posilniť firemnú kultúru tým, že zamestnanci uvidia, že ich firma sa zaujíma o spoločenské otázky a podporuje inkluzívne hodnoty. Toto môže viesť k väčšej spokojnosti zamestnancov a lepšiemu tímovému duchu. Zamestnanci budú hrdí na to, že pracujú pre firmu, ktorá sa angažuje v komunite a podporuje dobré veci.

  1. Zlepšenie reputácie firmy

Spolupráca s chránenou dielnou môže zlepšiť reputáciu vašej firmy v očiach zákazníkov, obchodných partnerov a komunity ako celku. Ľudia si vážia firmy, ktoré sa angažujú v spoločensky zodpovedných aktivitách a podporujú inkluzívne hodnoty. Toto môže viesť k väčšej lojalite zákazníkov a lepším obchodným vzťahom.

  1. Príležitosť na spoluprácu s miestnymi organizáciami

Spolupráca s chránenou dielnou môže otvoriť dvere k spolupráci s ďalšími miestnymi organizáciami, ako sú školy, neziskové organizácie a vládne agentúry. Tieto partnerstvá môžu priniesť nové príležitosti pre vašu firmu a pomôcť vám získať prístup k novým zdrojom a podpore.

  1. Prínos pre komunitu

Nakoniec, spolupráca s chránenou dielnou prinášaívny naum, že poskytuje zamestnanie a podporu pre osoby so zdravotným postihnutím. Tieto osoby môžu získať dôležité zručnosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu stať sa sebavedomými a nezávislými členmi spoločnosti. Navyše, podpora chránenej dielne môže pomôcť zabezpečiť jej dlhodobú udržateľnosť a rast.